Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Статистика Лято 09

28 Ноември 2009 | Туризъм

Слънчев бряг
Плажната ивица на на известния български курорт "Слънчев бряг"
снимка: corbis
Ще ви представим кратък обзор за потока от чуждестранни туристи в стараната ни за това лято, тяхната удовлетвореност и имиджа на България като туристическа дестинация. Данните са взети от проучване на Държавната агенция по туризъм, като респективно са съпоставени с данни за българите, продпочели да прекарат лятната си почивка в страната ни.

При избора си на дестинация определящи за чужденците са спокойствието, следвано от добрата кухня и доброто обслужване. Българите от своя страна избират мястото си за почивка по това до колко то е популярно и известно то. Също така голямо влияние върху нашенеца има препоръката на близък или приятел, а като трети фактор се определя доброто обслужване.

Информация за дестинацията чужденците намират главно от следните източници: туристически агенции, интернет сайтове и от препоръки на близки и приятели. Българите от: предишен опит, препоръка и интернет сайтове.

Статистиката сочи, че 60% от чужденците организират почивката си чрез туристическа агенция, докато този процент за българите е само 6%. Пакети All Inclusive предпочитат 47% от чужденците и 28% от българите.

Продължителността на почивката на чуждестранни туристи е средно в размер от 10 дни, а на българите от 6 дни.
Най-предпочитания туризъм в страната ни е морският, следван от културния, спа туризма,еко и селския туризма. Впечатление прави, че все повече български туристи се насочват към еко и селския туризъм – 15,6 %, докато този процент при чужденците е едва 6,4 %.
Висока е общата удовлетвореността от предлаганите услуги и при двете групи. Основни фактории за положителния резултат са настаняването, добрата храна и доброто обслужване.

Изследването засяга и лоялността на туристите. България се определя като дестинация, която създава емоционална привързаност и дълбока лоялност и у двете групи. Чуждестранните туристи, посетили страната ни през тази и миналата година се оказват по-привързани към нея. Те я определят като евтина, спокойна и предлагаща морски туризъм дестинация.

Икономическата криза оказва влияние върху планираните почивки и на двете групи. За бъдещите почивки, агенциите очакват по-силно търсене на по-евтините пакети, както и намаляване броя на дните за престой. 19% от запитаните чужденци обаче казват, че ще се върнат в България и догодина, а останалите са се насочили към конкурентните държави и най-вече Италия и Испания. 83% от българите плануват да почиват в страната, а останалия процент в съседните Гърция и Турция.

В следствие на проведената статистика са очертани следните положителни и отрицателни страни на България като туристическа дестинация.

Като положителни се определят имиджа на страната ни, цените на пакетите, иградената лоялност у потребителите, възможността за различни видове туризъм в рамките на една почивка.

Като отрицателни страни се посочват липсата на единен образ на страната, чрез който тя да се разграничи от конкурентите, противоречивото ниво на обслужване – освен високо, съществува такова и на много ниско ниво. Като недостатък се подчертава и факта, че туроператорите се явяват като участник, а не като инициатор на ползването на допълнителните услуги.

В заключение можем да подчертаем, че България притежава голям потенциал за да бъде една от водещите туристически дестинации. Добрата реклама и активното промотиране на специализираните видове туризъм са предпоставка за привличането на повече чуждестранни туристи, както и стимулиране на българските да предпочетат страната ни за своята почивка.

Златни пясъци
Един от най-извесните български морки курорти
снимка: corbis.com
ADSpot

Лимон
Най-светлото място на Земята,което се вижда от космоса е Лас Вегас.