Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Старата баня на Ловеч става музей

16 Декември 2011 | Култура

Вода
Община Ловеч ще осигури качествена градска среда през 2012 г. Проектът "Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч” е на стойност 3 998 180 лв, финансиран е по оперативна програма "Регионално развитие”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Той обхваща старата градска баня "Дели Хамам”, Ловешката средновековна крепост, пътната връзка между улиците "Васил Левски”, "Мадара” и парка "Стратеш”.

С реализирането му ще се подобри и модернизира туристическата инфраструктура в Ловеч, ще се вдъхне нов живот на два интересни и важни културно-исторически обекта, ще ги направи модерни, уникални атракции с разнообразни възможности за посетителите. Първият обект е старата градска баня «Дели Хамам», построена през XVII век.

Тя ще се превърне в неповторим виртуален воден музей. В банята ще бъде възстановена в оригинален вид древна система за отопление на водата - "хипокауст", а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите ще наблюдават и научават много интересни събития и факти. Според българския езиковед проф. Младенов, името "Ловеч" е тракийско и означава «град на река».

Вторият обект – Ловешката средновековна крепост, ще разказва с мъдростта на вековете героичната история на региона. Ефектното сценично осветление и озвучаване ще създадат атрактивно място за провеждане на концерти, спектакли, събития с национален и международен характер и с участието на много хора. Създаването на атракционния кът в крепостта, както и възможността за допълнителни ефекти вътре в нея и на скалния венец "Стратеш" ще допринесат за обогатяване на туристическата атрактивност на град Ловеч.

Последният свързващ елемент между тези два важни обекта ще е атракционно туристическо влакче, което ще вози туристите от старата баня до крепостта. Трасето му частично ще преминава през ядрото на стария квартал "Вароша", през застроената част, ще се качва по пътя към парка "Стратеш", ще преминава през парковото пространство, откъдето се откриват красиви гледки към Ловеч. Тръгвайки от старата баня, влакчето ще стига до крепостта и ще се връща обратно.

Проектът «Корени от миналото – мостове към бъдещето» е на стойност 670 000 лв, финансиран е също по ОПРР и ще се реализира в две последователни години – 2012 и 2013 г. Той включва развитие на иновативни културни събития чрез пресъздаване по нов и модерен начин на традиционни за региона обичаи и ритуали. Събитията ще се осъществят в рамките на града и ще се показват на единствената в България водна сцена - в р. Осъм, която също е предвидено да бъде монтирана по проекта.


ADSpot

Лимон
Преди десет години девет английски издателства отхвърлят ръкописа на "Хари Потър и философският камък".