Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Ски патрули ще следят за реда по пистите

22 Януари 2015 | Туризъм

Ски писта
Всеки лифт оператор ще има отговорност да създаде ски патрул, който да следи за безопасността по пистите и да оказва първа помощ при инцидент.

Идеята е да се повиши нивото на безопасност и да се предложат условия, съпоставими с всички развити зимни курорти по света.
В патрулите ще могат да бъдат включвани хора, които освен ски умения, са преминали курс за оказване на първа долекарска помощ. Те ще носят отличителни униформи и ще следят както за поведението на скиорите, така и за маркировката на пистата. В техните правомощия е да отправят предупреждения към лицата, които не спазват правилата за безопасност, като имат право да отнемат или деактивират картата им за съоръженията. При необходимост ски патрулите могат да сигнализират и на органите на МВР

Това е част от приетата вече от Министерски съвет Наредба, която регламентира и уеднаквява изискванията за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в България. Такава наредба се приема за първи път у нас и е чакана от бранша близо две години, коментира министър Николина Ангелкова.


Регламентира се и степента на трудност на пистите, като се въвежда класификация според профила на терена - зелена (лека писта за начинаещи), синя (лeсна писта), червена (средно трудна писта) и черна (трудна писта).

На тях ще се поставят информационни табла и знаци, които да предупреждават при опасност. "И в момента пистите са маркирани, има информационни и указателни табели, но сега те ще изглеждат по един и същ начин. Това ще улесни туристите и ще им помогне да изберат писта, чиято трудност отговаря на техните възможности", обясни министър Ангелкова.

Комисия, назначена от министъра на туризма, ще определя вида на ски пистата според степента на трудност и дали е осигурена тяхната безопасност съгласно въведените с наредбата правила.

В документа се посочват още правилата за поддръжката на ски пистите през зимния и летния сезон, сигнализацията за опасност от лавина, мерки за обезопасяване на пистите и др.

Новата наредба ще е задължителна към Закона за туризма и влиза в сила от 1 октомври 2015 г.

ADSpot

Лимон
Подобен абсурд има и в Мълайн, Илинойс. Там на гражданите е забранено да се пързалят на кънки по градското езеро в периода от 1 юни до 31 август.