Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Проект за нов ВЕЦ може да "унищожи" река Янтра

19 Октомври 2009 | Туризъм

Мостът над река Янтра до село Янтра
снимка: Росен Велев
Проект за нова водноелектрическа централа ще доведе до силно намаляване на рибата по цялото долно течение на река Янтра и заливане на земи около селата Белцов, Ценово и Долна Студена, Русенско, алармира международната природозащитна организация WWF.

Според еколозите централата ще унищожи приоритетни местообитания, включени в европейската екологична мрежа "Натура 2000", и ще влоши условията за воден туризъм в района.

Още през 2007 г. инвестиционното предложение за МВЕЦ "Янтра 1" до село Белцов беше разгледано от РИОСВ-Русе, като предизвика остра реакция и внасянето на отрицателни становища.

Проектът предвижда централата да е от руслови тип - в коритото на реката. Преградната стена е планирана на 770 м над моста при Белцов, а задбаражното езеро е дълго около 6 км и достига стария бараж и реконструирания мост при Долна Студена.

То задържа наноси, които се разтварят във водата, поглъщат кислорода и предизвикват масова смъртност на рибата, обясняват природозащитниците.

ADSpot

Лимон
Възрастта на най-стария пенис в света е 100 млн., години, той принадлежи на плодовидия фосилизиран остракод, намерен скоро при разкопки в Бразилия.