Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Направиха обзор на археологическо лято 2009 г. в Несебър

04 Ноември 2009 | Туризъм

Находки при археологическите разкопки край Несебър
Хиляди безценни и уникални артефакти са скрити в земята, върху която днес се издига Несебър. Това е заключението на археолозите, които работят „на терен” в древната Месамбрия.

През последното археологическо лято в некропола бяха открити 650 находки. Само две от тях, като историческа и археологическа стойност, изплащат всички инвестирани от общината средства в разкопките. Едната е червена ваза, използвана са поднасяне на вино, датирана от началото на IV в. пр. Хр., а другата е протоме /керамичен бюст на женско божество/, датирана от същия период.

Приключилото археологическо лято продължи 7 месеца тази година. Всички открития представляват голямо национално богатство. Вече втора година в некропола на антична и средновековна Месембрия се провеждат спасителните разкопки. Те са изцяло финансирани от община Несебър. Мястото отредено преди време за строителството на административна сграда на Общината. Над 12 месеца е продължителността на теренната работа до сега. Проучени и документирани са над 950 гробни съоръжения от различни исторически епохи. Окончателното решение за съдбата на терена, върху който се проведоха археологическите проучвания, ще бъде взето от комисия, назначена от директора на НИОНКЦ, която ще заседава през следващите дни. Предложението ще бъде, върху една част да бъде проектирана и изградена новата административна общинска сграда, а откритите зидани гробни съоръжения да бъдат експонирани и социализирани по преценка на експертите и архитектите в заобикалящата сградата паркова или друга среда.

Това, което ще ни изведе успешно от кризата е нашето уникално историческо и културно наследство, за което всяка година получаваме нови и нови доказателства.”, заяви в края на археологическото лято кметът на община Несебър Николай Димитров.

За приключването на археологическо лято 2009 г. в Несебър специален гост беше проф. Маргарита Ваклинова, директор на Националния археологически институт с музей при БАН. Проф. Ваклинова покани несебърската експозиция до гостува със специална изложба в залите на Националния археологически музей при БАН. Предвижда се още в края на тази година там да бъдат изложени част от най-ценните находки, а през април и май да бъде ситуирана по-мащабна експозиция за древна Месембрия.

Днес от изключетелна важност в световното историческо наследство е не само да си значим паметник, но и да го доказваш непрекъснато. Грижите, поддръжката и новите разкрития трябва да продължават. Община Несебър го прави по възможно най-добрия начин. С инвестиране в разкопки, които изваждат на повърхността затрупани от хилядолетия пластове, наситени с невероятно ценни артефакти. От друга страна е инвестицията в съзнанието на гражданите, във възпитанието на подрастващите в дух на уважение и почит към предците, миналото и града, в който живеят. Тази политика особено много се оцени от ООН и ЮНЕСКО, поради което Несебър бе включен в голямото семейство на общините към Световната организация официално през месец септември 2009 г.


Находки при археологическите разкопки край Несебър
Находки при археологическите разкопки край Несебър
Находки при археологическите разкопки край Несебър
ADSpot

Лимон
Жирафите не могат да плуват.