Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Намалели са престъпленията с културни ценности в благоевградско

02 Декември 2009 | Култура

Музей на занаятите - гр.Троян
снимка: www.nextbgtrip.com
Само едно досъдебно производство за трафик на културни ценности е образувано за последните две години в Окръжна прокуратура-Благоевград. Това заяви окръжният прокурор Елка Атанасова.

Производството е образувано срещу български гражданин през 2007 г. за опит за изнасяне извън страната през ГКПП - Кулата на изключително ценна монета. В последствие обаче производството е прекратено поради смъртта на обвиняемия.

Според статистиката, за първите девет месеца на 2009 г. в Окръжна прокуратура-Благоевград са образувани 16 досъдебни производства за престъпления срещу културни ценности. За сравнение, през 2008 г. са били 23, а през 2007 г.-20. Атанасова обясни, че най-често предмет на това престъпление са различните видове монети. Не малък е и броят на амплификации (специфичен термин, с който работят експертите), фрагменти от предмети, различни предмети от бита с икономическа и археологическа стойност. „Със Закона за културното наследство, който влезе в сила на 10 април 2009 г., се даде едно определение както на културно наследство, така и на културна ценност, като законодателят изрично изключи от обхвата на този закон, респективно и от наказателноправна защита, монетите и монетовидни предмети, които са датирани след 1800 г.”, обясни окръжният прокурор на Благоевград.

Според действащото законодателство защитата при престъпления срещу културни ценности е посочена в четири основни състава на престъпленията, каза окръжният прокурор на Благоевград Елка Атанасова. При първия основен състав-извършване на археологически разкопки без съответно разрешение, наказанието е до пет години лишаване от свобода, като може да бъде увеличено в зависимост от използваните средства и мястото, където са правени разкопки. Вторият основен състав и най-масов е откриването на културна ценност и несъобщаване на съответните органи на властта в продължение на седем дни. В този случаи законът е предвидил лишаване от свобода до три години или глоба. В съответните квалифицирани случаи наказанието е по-голямо.

Третият състав е свързан с незаконно предоставяне за продажба или друг вид отчуждаване на културна ценност, която не следва да е идентифицирани и регистрирана, тъй като законът за културното наследство предвижда регистрация.

При последния - четвърти състав, който се среща много рядко в практиката на Окръжна прокуратура - Благоевград, е противозаконното унищожаване или повреждане на културна ценност или документ от националния архивен фонд. Обикновено това се случва, когато без разрешение, се извършват археологически разкопки.

ADSpot

Лимон
Морската котка е единствената риба, която съзнателно може да мига с очи.