Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Едва 5 % от териториите в България са защитени

25 Ноември 2009 | Туризъм

Витошко лале - среща се в природен парк Витоша
Едва 5 % от териториите в България са категоризирани като защитени, което е малка част в сравнение с европейския мащаб, където цифрата е 17 %. Това обяви по време на презентация в Кюстендил инженер Добромира Димова от Природен парк „Витоша”.

Това е един осреднен процент, но е видно, че страната ни е далеч от това, което се случва на европейския континент. Статистиката сочи, че за да се постигне истинският баланс, са необходими поне 100 години. Проучване показва, че българите считат за недостатъчен процента на защитени територии. Хората мислят, че проблемите с околната среда са сериозни. България е обявена като страна с голям процент на биоразнообразието.

Част от териториите на Природен парк „Витоша” са подчинени на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Защитените площи са разделени на шест основни категории, заложени в Закона за защитените територии. Най-голяма е площта на природните паркове, следвана от тази на националните. Резерватите са най-строгата категория. В залата на областната администрация присъстваха представители на Регионалната дирекция по горите, Института по земеделие и представители на неправителствения сектор, които са чувствителни към темата за екологията. Срещата откри главният секретар на Областна администрация Борислав Георгиев.

Петко Цветков от Фондация „Биоразнообразие” благодари за съдействието на областната управа и за проявения интерес към темата за опазване на защитените територии и зони и особено за възможностите за развитие на региона, основаващо се на природното богатство. Стела Тодорова от Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Национална служба за защита на природата”, която е и координатор по Европейската инициатива „Европейски зелен пояс”, са партньори на дейностите до момента.

Темата на работната среща бе „Защитени територии и зони”. Тодорова счита, че провеждането на подобни събития предоставя възможности за популяризиране ценностите не само на българската дива природа и успехите на държавните и неправителствени организации, но и за запознаване отблизо с българските културни и духовни ценности. „Европейският зелен пояс” е пример за добро сътрудничество със Световния съюз за защита на природат

ADSpot

Лимон
Никое парче хартия не може да се сгъне наполовина повече от 7 пъти.