Новини
Хотели и хижи boo.bg
Новини
Хотели и хижи


Честит 8 март, дами!

08 Март 2012 | Култура

рози...
Днес се отбелязва Международният ден на жената. 8 март е празник, който едни тачат, а други - пренебрегват, защото го свързват със социалистическото минало. В историята обаче този ден е останал като международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

Празникът е установен по предложение на Клара Цеткин на Втората международна конференция на жените социалистки в Копенхаген през 1910 г. Историята му обаче започва още в далечната 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики.

В България 8 март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г., през 1915 г. е първото публично честване. Като общобългарски празник 8 март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти, особено в държавните учреждения.

Започнал като политическо събитие на социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни, предимно в Източна Европа, Русия и страните от бившия Съветски блок. С годините в някои страни денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят внимание към жените около тях.
ADSpot

Лимон
За да изразят скръбта към умрелите си котки, древните египтяни си бръснели веждите.